Teplo forever

Jedním ze základních požadavků člověka rozumného (Homo sapiens) je podle Maslowovy pyramidy lidských potřeb také potřeba tepla. Je obsažena hned v nejzákladnější nejširší vrstvě této pyramidy. To má svoje opodstatnění. Člověk jako živočišný druh potřebuje zejména přijímat potravu. Co by mu to ale bylo platné, kdyby současně neměl zajištěn přiměřený tepelný komfort, Přežraný člověk klidně může umrznout. Podobně ale člověk v teple zase může zemřít hladem. Smrt v důsledku podchlazení organismu je ale poněkud rychlejší. Z toho je vidět, že zajištění tepelného komfortu je neméně důležité, než potrava. Tak je to platné pro všechny živočichy, ať už teplokrevné, nebo studenokrevné.

Teplokrevní a studenokrevní

Výhodou teplokrevných je to, že mohou teplo vyrábět při dostatku potravy vlastními silami – alespoň do určité míry a tak si udržovat stálou teplotu v optimálních podmínkách. Studenokrevní regulovat nedokážou. Proto potřebují nejlépe krbová kamna.

|