Není židle jako židle

Jednou z nejdůležitějších součástí kancelářského nábytku obecně jsou židle. Pracovní stůl a u něho židle, je základem pracoviště vašeho, či vašeho zaměstnance. Kancelářské židle jsou opět docela širokým pojmem, který lze ještě dále zúžit podle způsobu převažujícího způsobu využití. Tak se dostáváme k židlím vhodnějším k té, či oné kancelářské činnosti. Sekretářka nebude mít stejné nároky na sezení, jako paní v pokladně, a mzdová účetní bude potřebovat taky něco jiného. Klasickým příkladem je židle k počítači.

Všichni sedíme u počítače

To, že všichni pracujeme v různé míře s počítačem, neznamená, že naše židle můžeme označit jako židle k počítači. Židlí k počítači rozumíme takové kancelářské židle, které svým tvarem, funkcemi a použitím jsou maximálně optimalizované pro déletrvající práci s počítačem. Podceňování této skutečnosti, nebo dokonce neuvědomění si tohoto faktu může v důsledku napáchat velké problémy.

|