Co se povedlo

Změny v naší zemi se v popřevratovém období ve vztahu k životnímu prostředí hýbaly mnohem víc, než změny politické a společenské. V oblastech ochrany životního prostředí, zejména vzácných rostlinných a živočišných druhů, i ochrany krajiny jako celku jsme se dostali na úroveň vyspělých zemí. Na druhou stranu kapitalistická výroba a obchod pouze pro zisk, bez ohledu na potřeby obyvatelstva, způsobil, že například úroveň znečištění vzduchu je v současnosti horší, než byla před převratem v roce 1989.

Voda jako život

Tím nejzákladnějším pro život obecně je voda. V té se rozpouští látky, důležité pro život rostlin i živočichů. Právě na utrpení lidí v různých částech světa, kde čistá, ale často vůbec jakákoliv, voda chybí, vidíme, jaká je její důležitost. Proto je základem péče o životní prostředí zajištění nezávadnosti vody. A s tím ovšem souvisí také čištění vod znečištěných, použitých, vedených kanalizací nejen z domovů, ale zejména průmyslových podniků.

|